Αρχική Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Εφημερίδα της Υπηρεσίας

 


Στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» θα δημοσιεύονται γενικώς τα διοικητικά έγγραφα της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση οτι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται στο ν. 2472/1997, που θα περιέχουν την παρακάτω θεματολογία:
 • Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
 • Ατομικές διοικητικές πράξεις
 • Εκτελεστές διοικητικές πράξεις
 • Διαπιστωτικές – βεβαιωτικές
 • Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
 • Προμήθειες – συμβάσεις
 • Προσλήψεις / Διορισμοί
 • Πρακτικά συλλογικών Οργάνων
 • Κανονισμοί Εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
 • Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων 
 • Μελέτες - Στατιστικά στοιχεία
 • Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό

 


   Προβολή # 
1 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 11/2017
2 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 10/2017
3 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 09/2017
4 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 08/2017
5 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 03/2017
6 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 2017
7 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 11/2016
8 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 09/2016
9 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 08/2016
10 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 06/2016
11 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 05/2016
12 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 04/2016
13 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 03/2016
14 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 02/2016
15 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 01/2016
16 Oικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 30/11/2015
17 Oικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 31/10/2015
18 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 30/09/2015
19 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 31/8/2015
20 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 07/2015
21 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 05/2015
22 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 04/2015 (21.04.2015)
23 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 04/2015 (20.04.2015)
24 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 03/2015 (27.03.2015)
25 Οικονομικά στοιχεία έτους 2014
Muscle Steroid PillsThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Since its introduction in the market buying Order Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2017 | Designed & Developed By Profile Software